12 สิงหาคม 2562 รู้จักกบยักษ์ ทรงพลังสุดในโลก ยกหินหนัก 2 ก.ก. สร้างสระเอง

ที่มา: https://www.khaosod.co.th/around-the-world-news/news_2793372
รายงานการค้นพบพลังของกบตามริมฝั่งแม่น้ำในป่าทึบหรือภูเขาในแอฟริกากลาง เช่น ประเทศแคเมรูนและอิเควทอเรียลกินี จนตั้งฉายาให้ว่า กบโกไลแอธ Conraua goliath เป็นกบสายพันธุ์ที่มีขนาดตัวใหญ่ที่สุดในโลก คณะนักวิจัยจากประเทศแคเมรูนและพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาในกรุงเบอร์ลิน ประเทศเยอรมนี พบว่ากบโกไลแอธ ขนาดตัวโตเต็มวัย อาจมีน้ำหนัก 2.9 ก.ก. และยาวกว่า 33 ซ.ม. หากรวมความยาวของขา กบชนิดนี้ปรับเปลี่ยนสระตามธรรมชาติได้ หรือทำรังใหม่ในสระขนาดเล็กได้ จากการสำรวจของนักวิจัยที่ริมฝั่งแม่น้ำในประเทศแคเมรูน พบว่ากบสร้างรังให้ห่างจากกระแสน้ำและนักล่าทั้งหลาย จากนั้นจะขุดบ่อน้ำเล็กๆ กว้างประมาณ 91 ซ.ม. และลึก 10 ซ.ม. ซึ่งบางครั้ง พวกมันย้ายก้อนหินหนัก 2 ก.ก. ได้